blog-grid

Konferencja prasowa

  • 16 lutego 2019

8 marca 2012 r. Organizacje reprezentujące konsumentów indywidualnych oraz przemysłowych użytkowników cukru: Rada Krajowa Federacji Konsumentów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Produce...

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

Walne Zebranie Polbisco

  • 16 lutego 2019

16 maja 2012 r. odbyło sie Walne Zebranie Polbisco. W czasie dorocznego spotkania zostały przedstawione dwa istotne tematy. Pani Eliza Wójcik z Agencji Rynku Rolnego przedstawiła firmom członkowskim Stowarzyszenia Branżowy Program Promocji Polskich ...

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

Forum Producentów Słodyczy i Handlu

  • 16 lutego 2019

8 listopada 2012 r. w warszawskim hotelu Marriott odbyło się Forum Producentów Słodyczy i Handlu. Organizatorem Forum był miesięcznik Wiadomosci Handlowe. Uczestnicy dyskutowali o aktualnej sytuacji, trendach, a także wyzwaniach i zagrożeniach dla...

Czytaj Więcej read-more

Walne Zebranie Członków Polbisco

  • 16 lutego 2019

28 listopada 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polbisco. Nowym Prezesem Zarządu został Marek Przeździak pełniący dotychczas funkcję Sekretarza Generalnego. Wiceprezesami zarządu pozostali: Jan Kolański (Jutrzenka Colian) i Ferdynand T...

Czytaj Więcej read-more