Seminarium Polbisco

5 czerwca 2013 r. w Warszawie we współpracy z firmą PricewaterhouseCoopers odbyło się seminarium poświęcone tematyce podatkowej. Podczas seminarium omówiono następujące tematy:
-możliwość stosowania obniżonej stawki VAT wobec określonego asortymentu artykułów spożywczych – w świetle stanowiska zaprezentowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny
-ryzyko oszustw podatkowych w podatku VAT w odniesieniu do produktów będących standardowym przedmiotem obrotu w branży spożywczej.