Warsztaty Polbisco

20 czerwca 2013 r. odbyły się warsztaty Polbisco poświęcone nowym regulacjom prawnym w zakresie znakowania żywności. Podczas warsztatów omówiono najistotniejsze zmiany w zakresie znakowania wynikające z rozporządzenia nr 1169/2011 oraz przewodnik KE dot. tolerancji dla wartości odżywczej deklarowanej na opakowaniu. Ponadto przeanalizowano przykładowe projekty etykiet.