Rozporządzenie nr 1169/2011

13 grudnia 2014 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed dniem 13 grudnia 2014 r., które nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków.

Podawanie informacji o wartości odżywczej jest obowiązkowe od dnia 13 grudnia 2016 r. Między dniem 13 grudnia 2014 r. a dniem 13 grudnia 2016 r. w przypadku gdy informacja o wartości odżywczej jest przekazywana na zasadzie dobrowolności, musi ona spełniać wymogi art. 30-35 ww. rozporządzenia nr 1169/2011.