blog-grid

Rynek słodyczy w Polsce

  • 16 lutego 2019

15 kwietnia 2014 r. odbyła się konferencja prasowa i prezentacja raportu „Rynek słodyczy w Polsce” opracowanego przez KPMG przy współpracy Polbisco. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli Prezesi: Jan Kolański (Colian), Sławomir Pawłowski (CSI Sł...

Czytaj Więcej read-more

Rozporządzenie nr 1169/2011

  • 16 lutego 2019

13 grudnia 2014 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed ...

Czytaj Więcej read-more

Przewodnik do rozporządzenia nr 1169/2011

  • 16 lutego 2019

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opracował przewodnik do rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 1169/2011, który ujednolici sposób postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności. Przewodnik do ww....

Czytaj Więcej read-more

Walne Zebranie Polbisco

  • 16 lutego 2019

26 listopada 2014 r. odbyło sie Walne Zebranie Polbisco. Podczas zebrania Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Dariusz Goszczyński przedstawił założenia nowej unijnej polityki promocji, która bedzie...

Czytaj Więcej read-more