seminarium Polbisco „Alergeny w żywnosci”

28 maja 2015 r. odbyło się kolejne seminarium Polbisco „Alergeny w żywnosci”. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z firmą JARS. Podczas seminarium poruszone zostały zagadnienia dotyczące podstawowej wiedzy na temat alergii i alergenów, omówione zostały wymagania prawne oraz wytyczne w zakresie znakowania alergenów, a także zarządzanie alergenami w zakładzie produkcyjnym.