Przyszłość polskiej gospodarki

17 czerwca 2015 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Członków Polbisco. Podczas Zebrania wykład na temat „Przyszłości polskiej gospodarki” wygłosił prof. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.