blog-grid

Przyszłość polskiej gospodarki

  • 16 października 2018

17 czerwca 2015 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Członków Polbisco. Podczas Zebrania wykład na temat „Przyszłości polskiej gospodarki” wygłosił prof. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.  

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

Rynek słodyczy 2016

  • 16 października 2018

17 listopada 2015 r.  odbędzie się w Warszawie konferencja RYNEK SŁODYCZY 2016. Konferencja powstała z myślą o producentach i sieciach handlowych jako platformie wymiany doświadczeń i networkingu. W ramach poszczególnych paneli merytorycznych ...

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

Świątecznie o cukrze

  • 16 października 2018

9 grudnia 2015 r. POLBISCO wraz z Polską Federacją Producentów Żywności ZP oraz Związkiem Producentów Cukru w Polsce zorganizowały spotkanie dla mediów pt. „Świątecznie o cukrze” . Celem spotkania było przedstawienie obiektywnych ...

Czytaj Więcej read-more