Wczytywanie
 

26.09.2019r. Seminarium Polbisco

W dniu 26 września br. odbyło się seminarium zorganizowane przez Polbisco dla zrzeszonych firm w zakresie zafałszowania żywności, wzbogacania żywności oraz nowych regulacji tłuszczów trans.

Szkolenie dotyczyło kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, jak również bezpieczeństwa ekonomicznego, a wzięło w nim udział ok. 60 przedstawicieli zrzeszonych firm.

W pierwszym wykładzie GIJHARSu pani dyrektor D.Balińska-Hajduk z Biura Kontroli Jakości Handlowej wraz z p. K. Kaszewską-Romańczuk przedstawiły  przekrój wyników kontroli w latach 2016-2019 w wyrobach cukierniczych i ciastkarskich, sankcje za wprowadzenie do obrotu zafałszowanych art. spożywczych (art.29 i 40a ustawy o jakości handlowej art.rolno-spożywczych), wskazując na bazę zafałszowanych produktów funkcjonującą w GIJHARS.

W trakcie wykładu zostały szczegółowo omówione punkty kontaktowe ds. oszustw związanych z żywnością, ze szczególnym nakierowaniem na system AAC – bezpieczeństwo ekonomiczne (Administrative Assistance and Cooperation, rozp. 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady), służący wymianie informacji nt. oszustw żywnościowych, wzorowany na systemie RASFF- bezpieczeństwo zdrowotne (rozp. 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady). Wykład zakończył się podaniem danych statystycznych  zgłoszeń z 2018r. w AAC dla różnych kategorii żywności, z różnych krajów.

Kolejne zagadnienie pt. „Wzbogacanie żywności” zostało omówione przez dr B. Przygodę Kierownika Pracowni Witamin w IŻŻ. W trakcie wystąpienia zostały omówione elementy obowiązkowe w informacji żywieniowej, określanie wartości odżywczej do celów znakowania, wykorzystywanie tabel oraz baz danych o składzie i wartości odżywczej żywności  z uwzględnieniem wytycznych Komisji Europejskiej dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE  w odniesieniu do rozporządzenia nr 1169/2011 oraz dyrektywy 2002/46/WE w zakresie określania limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienianych na etykiecie.

Kolejny temat pt. „Tłuszcze trans – nowe regulacje” zaprezentowały ekspertki z IŻŻ (p.prof. H.Mojska i mgr E.Jasińska Melon). Instytut zapewniał wsparcie merytoryczne w toku prac nad przepisami dot. kw. tłuszczowych trans, a pani Jasińska-Melon brała bezpośredni udział w posiedzeniach grup roboczych KE. Pani profesor przedstawiła działania na rzecz obniżania zawartości TFA w żywności i diecie, m.in. dobrowolne działania producentów: reformulacja produktów, m.in. zmiana receptury, zmiany metod wytwarzania tłuszczów stałych. Zobrazowano obowiązek znakowania produktów spożywczych zawartością TFA na przykładzie różnych państw, gdzie Kanada jako pierwsza wprowadziła ten obowiązek w 2005r. Ponadto przypomniano o zaleceniach WHO z 2018r., gdzie do 2023 roku dąży się do całkowitego wyeliminowania przemysłowo produkowanych tłuszczów trans (i-TFA) z zasobów żywnościowych na świecie, poprzez zastępowanie korzystnymi dla zdrowia olejami roślinnymi z wyłączeniem olejów tropikalnych (olej palmowy i kokosowy).

Kontynuacją poprzedniego wykładu była zaprezentowanie przez prof. K. Krygiera (Katedra Technologii Żywności Zakład Technologii Tłuszczów, członek Rady Naukowej Koalicji Zrównoważonego Oleju Palmowego)  alternatyw dla tłuszczów  roślinnych częściowo utwardzonych oraz dla oleju palmowego. Profesor podał kilka przykładów nowych technologii usuwania izomerów trans, np. uwodornienie jednofazowe membranowe ( z użyciem H2 i  przejście przez membranę), tłuszcze GMO, np. genetycznie utwardzony olej rzepakowy (dostępny od 1995 roku), czy oleożele. Podkreślono jednocześnie, że niezastąpiony aspekt technologicznie pozytywnego działania izomerów trans to poprawa tekstury wyrobów ciastkarskich (im więcej tłuszczów trans tym lepsza jakość wyrobu).

Uczestnicy wykazali aktywny udział w trakcie wszystkich wykładów oraz chętnie korzystali z indywidualnych konsultacji z ekspertami po zakończonych prezentacjach.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków