Wczytywanie
 

CHINY, NOWE MOŻLIWOŚCI EKSPORTU SŁODYCZY I NAPOJÓW

30 października 2012 r. odbędzie się w Warszawie w Pałacu Prymasowskim POLISH FOOD EXPORT FORUM pt. Chiny, nowe możliwości eksportu słodyczy i napojów. Celem konferencji jest propagowanie eksportu branży spożywczej, a tym samym poszukiwania nowych rynków zbytu.W wydarzeniu weźmie udział ponad 100 przedstawicieli zarządów firm branży spożywczej, najważniejsze stowarzyszenia i izby branżowe oraz reprezentanci administracji rządowej, którzy omówią aktualne instrumenty wsparcia eksportu. Udział w Forum dla firm branży spożywczej jest bezpłatny. Polbisco objęło to wydarzenie Patronatem Honorowym. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji pod adresem www.foodforum.com.pl

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków