Wczytywanie
 

DODATKI DO ŻYWNOŚCI, MIKROBIOLOGIA, ZANIECZYSZCZENIA CHEMICZNE W ŻYWNOŚCI

15 marca 2018 r., odbyło się seminarium dla członków Polbisco nt. Dodatki do żywności; Mikrobiologia; Zanieczyszczenia chemiczne w żywności.

Uczestniczyło w nim ponad 50 osób z firm członkowskich. Pierwszy wykład dotyczył Dodatków do żywności. Pani Joanna Gajda z Państwowego Zakładu Higieny omówiła aktualne prace grupy roboczej KE ds. dodatków. Zasygnalizowała zmiany jakie czekają producentów w związku z toczącymi się pracami oraz ponowną oceną substancji dodatkowych. Omówiła również przewodniki KE dotyczące dodatków do żywności. Kolejna prezentacja dotyczyła Zagrożeń mikrobiologicznych w wyrobach czekoladowo – cukierniczych i surowcach stosowanych w branży. Temat ten został omówiony przez dr Annę Bugajewską – Dyrektora Naukowo-Technicznego Silliker Polska grupa Merieux NutriSciences. Dr Bugajewska omówiła unijne wymagania prawne w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dot. środków spożywczych, a także kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem mikrobiologicznym w całym łańcuchu produkcyjnym wyrobów czekoladowo-cukierniczych. Przedstawiła także najczęstsze doniesienia  zgłaszane w ramach systemu RASFF. Ostatnim tematem były Zanieczyszczenia chemiczne. Zagadnienie to przedstawił Pan Andrzej Starski z Państwowego Zakładu Higieny. Bardzo szczegółowo omówił nowe przepisy, które będą obowiązywały od kwietnia br. w zakresie akrylamidu oraz  kwestie dotyczące 3-MCPD, estrów glicydolowych, olejów mineralnych (MOSH, MOAH).

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków