Wczytywanie
 

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

8 listopada 2017 r. odbyło się seminarium Polbisco nt. „Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi / Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w kontekście najbliższych zmian prawnych”  W seminarium uczestniczyło ponad 20 osób z firm Polbisco.  

Seminarium otworzył Pan Marek Przeździak Prezes Zarządu Polbisco.

Część merytoryczna szkolenia rozpoczęła się prezentacją Pana Konrada Nowakowskiego z Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, który przedstawił obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych na polski rynek.

W dalszej części omówiono obowiązki polskich przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynki innych krajów UE. Temat ten przedstawił Pan  Paweł Lesiak reprezentujący firmę Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Seminarium zakończyła prezentacja Pana Krzysztofa Hornickiego z Działu Doradztwa Środowiskowego Interseroh Polska Sp. z o.o., nt. Zmian przepisów prawnych wynikających z planowanego wdrożenia w Polsce gospodarki o obiegu zamkniętym.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków