Wczytywanie
 

II Forum Producentów Żywności

W dniu 25.10.2022r.odbyło się II Forum Producentów Żywności. Organizatorem wydarzenia była Federacja Gospodarki Żywnościowej RP. Patronat honorowy objął Wicepremier Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk.
 
Tematem wydarzenia było przedstawienie: aktualnej sytuacji w przemyśle spożywczym w Polsce i Unii Europejskiej, bezpieczeństwo energetyczne, bieżące propozycje rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego oraz wyzwania w zakresie produkcji żywności z perspektywy MRiRW, MKiŚ oraz producentów żywności i pasz.
 
Prezes Polbisco, który współprowadził konferencję,  przedstawił zagrożenia jakie czekają cały sektor gospodarki żywnościowej w związku z  obecną sytuacją geopolityczną i  rynkową.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków