Wczytywanie
 

Konferencja Federacji Gospodarki Żywnościowej - 20.10.2021 r.

W dniu 20.10.br odbyła się konferencja Federacji Gospodarki Żywnościowej, na której omawiano szereg ważnych kwestii dotyczących całego łańcucha produkcji żywności takich jak unijna strategia Zielony Ład, F2F, KPO czy też ROP.

Prezes Polbisco przedstawił zagrożenia jakie czekają cały sektor gospodarki żywnościowej w związku z planowanym wprowadzeniem poszczególnych strategii unijnych i krajowych ale też z radykalnymi podwyżkami cen energii elektrycznej, gazu, paliw czy też wzrostem cen surowców rolnych. Uzgodniono, że FGŻ przekaże wszystkie zgłoszone postulaty do Ministra Rolnictwa jak i innych resortów.

W konferencji wziął udział wice Minister Rolnictwa Ryszard Bartosik oraz przedstawiciele poszczególnych departamentów ministerstwa.

Celem konferencji było zacieśnienie współpracy pomiędzy Ministerstwem a organizacjami branżowymi.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków