Wczytywanie
 

Konferencja prasowa Karta Ochrony Dziecka w Reklamie / 11 września 2019r.

W dniu 11 września 2019 roku odbyła się konferencja prasowa na temat Karty Ochrony Dzieci w Reklamie, w której uczestniczyli Agnieszka Kępińska – Sadowska, Prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Specjalnie na tę okazję przyjechał do Polski Dyrektor Generalny European Advertising Standards Alliance (EASA) Lucas Boudet. W ciepłych słowach o Radzie Reklamy wypowiadał się na konferencji Członek KRRiT, profesor Janusz Kawecki.W konferencji udział brali liczni przedstawiciele dyrekcji KRRiT oraz przedstawiciele dyrekcji Rzecznika Praw Dziecka,  przedstawiciele organizacji i firm członkowskich Rady Reklamy reprezentujących środowiska reklamodawców, promujących i nadawców oraz arbitrów Komisji Etyki Reklamy. Agnieszka Kępińska-Sadowska, prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy podkreśliła podczas konferencji prasowej towarzyszącej prezentacji założeń Karty, że jest ona "wyjątkowym dokumentem również na skalę europejską ze względu na fakt, że adresuje i reguluje ochronę najmłodszych w duchu najnowszych wymagań i zaleceń prawnych Unii Europejskiej". Chodzi przede wszystkim o kwestie samoregulacji - ma to być działanie rekomendowane dla całego rynku - zapisy Karty stanowią zalecenia, które powinny być przez wszystkich szanowane.

W pracach nad Kartą aktywnie uczestniczyła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jej przewodniczący Witold Kołodziejski podkreślił, że zapisy Karty są "kamieniem milowym" i powinny stanowić przykład dla wszystkich branż. - Karta to kolejny po Samoregulacji Reklamy Żywności skierowanej do dzieci, ważny sygnał, że dobrowolne systemy samoregulacyjne mogą być skutecznym sposobem na zapewnienie najwyższych standardów etycznych przekazów reklamowych - powiedział Witold Kołodziejski.

Gościem specjalnym konferencji był Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Zaznaczył, że "reklama nie może naruszać praw dzieci - tych, które ją oglądają i tych, które w niej występują". „Musimy chronić dzieci w każdej dziedzinie naszego życia; tu mówimy o konieczności obrony ich przed szkodliwym wpływem reklam”, przekonywał Rzecznik Praw Dziecka.
Wszyscy występujący na konferencji podkreślali znaczenie podjęcia szerokich działań edukacyjnych, mających na celu promowanie zapisów Karty oraz propagowanie dobrych praktyk z nimi związanych. Rada Reklamy w niedługim czasie podejmie takie działania skierowane do wszystkich uczestników rynku reklamowego w Polsce.

W załącznikach znajdziecie Państwo linki do informacji prasowych i monitoring mediów. Fotorelacja z konferencji prasowej https://we.tl/t-azAI2tGhOG

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków