Wczytywanie
 

PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

28 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie dla członków Polbisco odnośnie wymagań, przepisów i mechanizmów antykorupcyjnych przewidzianych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Jak podkreślono podczas spotkania, które miało charakter interaktywny, mimo, że jest to jeszcze projekt, warto już teraz przyjrzeć się i sprawdzić gotowość swojej firmy na te zmiany. Ustawą objęte będą firmy, w których w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienie wynosiło minimum 50 osób i roczny obrót netto wynosił powyżej 10 mln Euro (suma aktywów bilansowych powyżej 10 mln Euro). W myśl zapisów projektu wszystkie, co najmniej średnie i duże firmy w Polsce (ok. 20 tys. podmiotów) będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych. Na mechanizmy te składają się zarówno polityki i procedury (antykorupcyjna/ prezentowa/ kodeks etyki) jak i kanały informowania o nieprawidłowościach dostępne dla pracowników. Ponadto, pracodawca będzie zobligowany do szkolenia pracowników z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne. Niezastosowanie się do wymogów regulacji będzie wiązało się z karą do 10 mln złotych oraz z zakazem ubiegania się o zamówienia publiczne nawet przez 5 lat.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków