Wczytywanie
 

SEMINARIA POLBISCO STYCZEŃ / LUTY 2021 R.

Szanowni Państwo, 

 

W ostatnim czasie odbyły się dwa seminaria organizowane przez POLBISCO: 

 

*19.01.2021r. - seminarium dot. zanieczyszczeń chemicznych w głównych grupach surowców dla przemysłu czekoladowo-cukierniczego (surowce kakaowe, mleczarskie, mąka, orzechy, suszone owoce, substancje dodatkowe sprowadzane z Chin), inne (mikotoksyny, metale ciężkie, WWA itp.) oraz monitorowania patogenów w środowisku produkcyjnym (PEM). 

 

*11.02.2021r. - seminarium dot. urzędowych kontroli żywności: Inspekcje kontrolne w Polsce (reforma systemu urzędowej kontroli żywności - propozycje zmian, przedmiot i zakres zainteresowania Rozporządzenia 2017/625, wpływ Rozporządzenia na UKŻ), Postępowanie kontrolne (prawa i obowiązki przedsiębiorcy, uprawnienia i obowiązki organów kontrolnych), Postępowanie administracyjne i sądowe (odwołania/skargi), Odpowiedzialność (administracyjna / karna;  rodzaje sankcji). 

 

Seminaria POLBISCO poprowadzili wybitni specjaliści w swoich dziedzinach naukowych. Ponadto jeden z Tych specjalistów bierze czynny udział w pracach zespołu na poziomie Komisji Europejskiej, w związku z czym jest najlepszym źródłem informacji w tym obszarze. 

 

Seminaria cieszą się ogromnym zainteresowaniem co widać po frekwencji na spotkaniach. 

 

Informacje o kolejnych seminariach już wkrótce! :)

 

 

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków