Wczytywanie
 

Seminaria Polbisco wrzesień/październik 2021r.

Szanowni Państwo, 

 

W ostatnim czasie odbyły się dwa seminaria:

 

  • 07.09.2021r.  - "Obecne i przewidywane wymogi prawne podawania informacji środowiskowych na opakowaniach”, które poprowadziła Ekspert -  Pani Magdalena Dziczek – Członek Zarządu Związku Pracodawców EKO-PAK.

 

Seminarium obejmowało  następującą tematykę:

-ROP, Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – aktualne informacje,

-wymogi prawne podawania informacji środowiskowych na opakowaniach (jak wygląda to na dzień dzisiejszy, jakie mogą być przewidywane wymogi w tym zakresie),

-gdzie i kiedy umieszczać poszczególne informacje na opakowaniach produktów,

-opłata produktowa, przydatność opakowań do recyklingu,

-symbolika stosowana na opakowaniach i jej znaczenie.

 

  • 21.09.2021r. - "Urzędowa kontrola stosowania dodatków do żywności",  które poprowadziła Pani Joanna Gajda-Wyrębek - specjalista inżynieryjno-badawczy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny(PZH).

 

Seminarium obejmowało następującą tematykę:

-wymagania prawne dot. urzędowej kontroli stosowania dodatków do żywności,

-naturalna obecność substancji dodatkowych w żywności,

-najczęściej popełniane błędy przez producentów,

-jak odbywa się dopuszczenie substancji dodatkowych do użycia (procedura),

-ustalanie bezpiecznej dawki substancji dodatkowej (ADI).

 

W najbliższym czasie odbędzie kolejne seminarium Polbisco:

 

  • 12.10.2021r. - „Dobrowolne znakowanie produktów spożywczych  na gruncie rozporządzenia 1169/2011”, które poprowadzi Pani Joanna Krakowiak – radca prawny Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, członek Rady Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego (EFLA).

 

Seminarium będzie obejmowało następującą tematykę:

-rodzaje i funkcje dobrowolnych informacji o żywności,

-hasła reklamowe na etykietach i w innych kanałach komunikacji,

-odwołania do natury i nieobecności składnika (clean label vs green claims),

-najczęściej popełniane błędy  przy dobrowolnym znakowaniu produktów spożywczych (przykłady).

 

Seminaria organizowane przez POLBISCO cieszą się ogromnym zainteresowaniem co widać po frekwencji na spotkaniach.

 

Informacje o kolejnych spotkaniach z ekspertami już wkrótce! :)

 

 

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków