Wczytywanie
 

SEMINARIUM POLBISCO BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Seminarium Polbisco „Bezpieczeństwo żywności – wybrane aspekty (Opakowania do żywności, Nowa Żywność, System AAC, Izomery trans kwasów tłuszczowych)”

26 października 2016 r. odbyło się seminarium Polbisco nt. Bezpieczeństwo Żywności – wybrane aspekty. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 40 osób
z firm członkowskich.

Część merytoryczną seminarium rozpoczęła Pani Marzena Pawlicka – Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu  z Żywnością z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W prezentacji „Wymagania dotyczące opakowań do żywności” prelegentka omówiła aktualne przepisy prawne i zasady ogólne obowiązujące w UE w zakresie opakowań do żywności oraz zagrożenia związane z migracją do żywności substancji z materiałów do kontaktu z żywnością, ocenę bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów materiałów, bezpieczeństwo zadrukowanych materiałów do kontaktu z żywnością  oraz obowiązki producentów żywności,
z podkreśleniem jakich informacji powinien wymagać producent żywności od dostawców opakowań. Ponadto Pani Pawlicka przekazała informacje na temat prac na poziomie UE w zakresie olejów mineralnych (MOSH i MOAH), które w wyniku migracji m.in. z opakowań mogą stanowić zanieczyszczenie w żywności.

Kolejny temat „Nowa  Żywność – wymagania w kontekście nowego rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/2283 z 25 listopada 2015 r.”  został przedstawiony  przez  Panią Justynę Cieślak z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Podczas prezentacji omówiono aktualne regulacje prawne oraz nowe wymagania w zakresie Nowej Żywności, m.in. procedury wprowadzania do obrotu i obowiązki wnioskodawców, a także źródła wiedzy na temat statusu składników w żywności.

Następnie przedstawicielki Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych – Panie: Dorota Bocheńska -Dyrektor Biura Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów; Irena Kłodrawska – Naczelnik Wydziału Laboratoriów i Zadań Delegowanych oraz Laura Koenig z ww. Biura przedstawiły temat „Wzajemna współpraca administracyjna w walce z fałszowaniem żywności – system AAC”.  Prelegentki omówiły zasady działania systemu, a  także podkreśliły, że ma on na celu ustrukturyzowanie pomocy administracyjnej pomiędzy organami administracyjnymi UE w obszarze całego prawa żywnościowego i paszowego, a w szczególności w obszarze oszustw żywnościowych oraz wymianę informacji na temat kontroli urzędowych w zakresie przypadków mających znaczenie transgraniczne. Przekazano informacje na temat rodzajów produktów, których  najczęściej dotyczą zgłoszenia, a także stwierdzanych nieprawidłowości istotnych dla branży.

Ostatnia bardzo ważna dla branży prezentacja pt. „Izomery trans w UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski” została przedstawiona przez Dr hab. inż. Annę Żbikowską, prof. nadzw. z Wydziału Nauk o Żywności SGGW. Prelegentka omówiła aktualną sytuację w Polsce, jeśli chodzi
o zawartość izomerów trans (TFA) w produktach spożywczych na tle innych krajów UE oraz możliwości eliminacji TFA z wyrobów spożywczych.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków