Wczytywanie
 

SEMINARIUM POLBISCO I BZ WBK 21 kwietnia 2016 r.

21 kwietnia 2016 r. odbyło się wspólne seminarium Polbisco i BZ WBK nt.:  „Możliwości eksportowe dla polskich wyrobów czekoladowych i cukierniczych”.

Było to kolejne przedsięwzięcie proeksportowe organizowane przez Polbisco we współpracy z BZ WBK. Podczas seminarium przedstawiciele BZ WBK omówili czynniki, które mają wpływ na wzrost gospodarczy oraz rozwój eksportu; możliwości wzrostu eksportu wyrobów naszej branży w kolejnych latach oraz narzędzia i rozwiązania dla wsparcia eksportu oferowane przez Bank.
Gościem i prelegentem był również przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego Pan Paweł Zambrzycki – Zastępca Dyrektora Biura Promocji Żywności ARR. Dyrektor Zambrzycki omówił założenia Branżowego Program Promocji branży polskich specjalności żywnościowych 2016-2019. Poinformował, iż pierwszy nabór wniosków na udział w programie będzie miał miejsce w okresie  24 czerwca – 5 sierpnia 2016.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków