Wczytywanie
 

SEMINARIUM POLBISCO „TREŚCI DOBROWOLNE W OZNAKOWANIU I PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH A PRAWO ŻYWNOŚCIOWE”

31 maja 2016 r. odbyło się kolejne seminarium Polbisco „Treści dobrowolne w oznakowaniu i prezentacji środków spożywczych a prawo żywnościowe”. W szkoleniu uczestniczyło prawie 60 przedstawicieli firm członkowskich Stowarzyszenia.
Omówione zostały następujące tematy:

– Pani Izabela Tańska z firmy  IGI Food Consulting w prezentacji pt. „Treści marketingowe – zasady stosowania na podstawie rozporządzenia nr 1169/2011” omówiła zasady prezentacji i zamieszczania treści dobrowolnych na etykietach środków spożywczych oraz w materiałach towarzyszących tym środkom;

– Pan Konrad Drozdowski reprezentujący Radę Reklamy w prezentacji pt. „Samoregulacja w reklamie żywności” omówił funkcjonujący w Polsce Kodeks Etyki Reklamy, który jest systemem dobrowolnego stosowania się do wspólnie ustalonych zasad w dziedzinie komunikacji marketingowej. Konrad Drozdowski omówił również porozumienie głównych nadawców w zakresie reklamy żywności skierowanej do dzieci;

 – Panie Dorota Krzyżanowska oraz Karolina Kaszewska-Romańczuk z Biura Kontroli Jakości Handlowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawiły prezentację „Ocena poprawności treści dobrowolnych w oznakowaniu żywności i najczęstsze nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów czekoladowych, ciastkarskich i cukierniczych stwierdzane przez IJHARS”;

–  Na zakończenie Pan Filip Trampler z firmy Independent Media przedstawił prezentację nt. „Efektywne wykorzystanie narzędzi internetowych w celu zwiększenia sprzedaży”.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków