Wczytywanie
 

SEMINARIUM POLBISCO „URZĘDOWA KONTROLA ŻYWNOŚCI”

19 czerwca br. odbyło się seminarium Polbisco nt. „Urzędowa kontrola żywności – prawa i obowiązki organów urzędowej kontroli żywności oraz producentów żywności w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym”. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem firm członkowskich. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób z firm członkowskich.

Część merytoryczna szkolenia rozpoczęła się prezentacją Pani Doroty Krzyżanowskiej Radcy Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pani Krzyżanowska przedstawiła podejście Inspekcji JHARS do kontroli jakości handlowej wyrobów cukierniczych. Uczestnicy seminarium mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji zagadnień, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

Następnie wystąpił Dr hab. Paweł Wojciechowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat jego prezentacji to: „Urzędowa kontrola żywności w zakładzie produkcyjnym i obrocie handlowym – praktyczne podejście dla producenta”. W swoim wystąpieniu dr Wojciechowski omówił:

podstawy prawne UKŻ
konsekwencje i odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub utrudnień przy kontroli
wybrane orzeczenia sądów administracyjnych
najistotniejsze zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego
kluczowe zmiany dla producenta w związku z rozp. PE i Rady (UE) nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin(…).
Dr Wojciechowski podkreślił, że ww. nowe przepisy PE i Rady w sprawie kontroli urzędowych (rozp. 2017/625), które będą obowiązywały od grudnia 2019 r. kładą większy nacisk na współpracę między producentem i inspekcją przeprowadzającą urzędowe kontrole żywności.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków