Wczytywanie
 

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 03.12.2021 r.

W dniu 3 grudnia br. Prezes Polbisco Marek Przeździak prowadził spotkanie Federacji Gospodarki Żywnościowej z Wice Ministrem Rolnictwa Norbertem Kaczmarczykiem, który został jednocześnie powołany przez Premiera na stanowisko Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych.

W swoim wystąpieniu położył nacisk na radykalnie wzrastające koszty produkcji w związku z m.in. wzrostem cen energii, gazu, paliw, ale też spodziewanymi w najbliższym czasie nowymi regulacjami prawnymi dot. ROP, Zielonego Ładu czy strategii "od pola do stołu". Ważną też kwestią, którą poruszył Prezes Polbisco była kwestia trudnej sytuacji na rynku surowcowym, w tym rynku cukru. Apelował również do p. Ministra o dokonanie kompleksowej analizy wzrostu kosztów dla producentów żywności. Minister zadeklarował gotowość ścisłej współpracy z przemysłem.

W spotkaniu uczestniczył Zarząd FGŻ RP oraz przedstawiciele kluczowych branż rolno-spożywczych,
m.in. Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Plantatorów Buraka Cukrowego, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy, Polskiej Izby Zbożowo-Paszowej, Krajowej Rady Drobiarskiej, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

– Deklaruję współpracę i wymianę informacji przy budowaniu dialogu z branżą przetwórczą w oparciu o wieloletnie doświadczenie FGŻ RP. Jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jestem do Państwa dyspozycji – podkreślił wiceminister Norbert Kaczmarczyk.

FGŻ RP  jako organizacja wielobranżowa zapowiedziała wspieranie inicjatyw wiceministra Norberta Kaczmarczyka oraz merytoryczne włączanie się w rozwiązywanie ewentualnych problemów czy też inicjowanie zagadnień wymagających systemowych rozwiązań prawnych.

 

 

 

 

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków