Wczytywanie
 

Walne zebranie - 23.11.2022 r.

23 listopada 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polbisco Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych
i Cukierniczych, które poprowadził Prezes Zarządu Polbisco, pan Marek Przeździak.

Pierwsza część zebrania dotyczyła spraw formalnych i bieżącej działalności Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Polbisco za rok 2022 oraz przyjęło budżet na rok 2023.

W drugiej części spotkania zgromadzeni Członkowie wysłuchali prezentacji nt. zafałszowań żywności. Radca prawny, pan Michał Tracz, przybliżył słuchaczom to zagadnienie w kontekście stosowanych praktyk polskich organów i sądów w tym zakresie.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków