Wczytywanie
 

WALNE ZEBRANIE POLBISCO 16 czerwca 2016 r.

16 czerwca  2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polbisco Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów czekoladowych i Cukierniczych.  Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Polbisco Marek Przeździak. Pierwsza część spotkania dotyczyła spraw formalnych.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2015. Następnie Prezes Zarządu  omówił bieżącą działalność Polbisco.

W drugiej części spotkania  miały miejsce dwie prezentacje istotne dla branży.
Dr Paweł Wojciechowski z Uniwersytetu Warszawskiego omówił  Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem  legislacji europejskiej.  Temat ten jest szczególnie istotny dla branży w kontekście prowadzonych aktualnie prac nad  zreformowaniem urzędowej kontroli żywności w Polsce. Następnie Tomasz Kęcerski Dyrektor Zarządzający w firmie  EGC Sp. z o.o. przedstawił prezentację dotyczącą Możliwości finansowania badań i inwestycji ze środków UE w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków