Wczytywanie
 

WYMAGANIA DLA ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ NA RYNEK USA

2 października 2018 r. odbyło się seminarium Polbisco nt. „Wymagania  dla żywności przeznaczonej na rynek USA”.  Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 60 osób z firm członkowskich.

Część merytoryczna szkolenia rozpoczęła się prezentacją Pani Izabeli Tańskiej reprezentującej firmę IGI Food Consulting. Izabela  Tańska przedstawiła prezentację „Znakowanie na rynek USA – wybrane zagadnienia”. Omówione zostały podstawowe wymagania związane z deklaracją obowiązkowych treści na etykiecie, a także sposób ich prezentacji. Szczególna uwaga została poświęcona dwóm zagadnieniom:
1. zmiany w zakresie przepisów regulujących znakowanie wartością odżywczą, które będą stosowane w USA od 1 stycznia 2020 r.
2. zasady deklaracji ostrzeżenia „may contain [może zawierać]…”. Podczas wykładu zostały omówione przykłady kiedy należy zastosować „may contain:” a kiedy „contains: ”.

W drugiej części seminarium Pan Rafał Pietrasik z Bureau Veritas Polska przedstawił „Wybrane zagadnienia nt. nowych wymagań prawnych zawartych w ustawie Food Safety Modernisation Act (FSMA)”. Podczas wykładu omówione zostały m.in. założenia FSMA; środki nadzoru: dla procesu technologicznego, dla alergenów, sanitarne oraz w łańcuchu dostaw; procedury walidacji i weryfikacji, wymagania dla materiałów opakowaniowych.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków