Wczytywanie
 

ZAFAŁSZOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

W dniu 9 maja 2018 r. odbyło się seminarium dla członków Polbisco „ZAFAŁSZOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA – CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JEGO OKREŚLANIE”.
Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z firmą Hamilton. Cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 60 osób z firm członkowskich Polbisco. Prelegentami byli eksperci firmy Hamilton: Pani Małgorzata Krzepkowska oraz Pan Andrzej Kuciel.

Pierwsza część seminarium dotyczyła zafałszowań żywności. W tej części omówione zostały następujące tematy:

  • Zafałszowania żywności – wymagania prawne i systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz oznakowania
  • Zafałszowania żywności a wymagania prawne
  • Zafałszowania żywności w Polsce i na świecie
  • Nieprawidłowości w zakresie oznakowania uznane jako zafałszowanie
  • Zapobieganie zafałszowaniom żywności w wyniku błędów technologicznych
  • Zafałszowanie żywności w procesie produkcji
  • Działania podejmowane w celu eliminowania przypadkowych zafałszowań wyrobów.

Druga część seminarium dotyczyła terminu przydatności do spożycia.
W tej części omówiono:

  • Sposoby przygotowania próbek do badań oraz czynniki technologiczne, które należy uwzględnić na etapie planowania zakresu badań przechowalniczych
  • Sensoryczne aspekty badań przechowalniczych.

Uczestnicy szkolenia podkreślali wysoki poziom merytoryczny wykładów oraz bardzo praktyczne podejście ekspertów do omawianych kwestii.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków