Wczytywanie
 

Zasady produkcji ekologicznej

W dniu 23 stycznia br. odbyło się szkolenie dla Członków Polbisco z udziałem Pani dr J. Wasilewko - Prezesa Zarządu Centrum Jakości AgroEko (jednostki certyfikującej systemy jakości żywności) oraz Pana Dyrektora certyfikacji K. Andruka, specjalizującego się m.in. w kontroli sektora gospodarki żywnościowej, w tym zarządzania kontrolą żywności ekologicznej w Polsce.
Na wstępie podkreślono  dynamikę rozwoju produkcji ekologicznej oraz jej znaczenie w naszym kraju. 
Polska ma ogromny potencjał, aby stać się silnym producentem produktów ekologicznych, niestety w dalszym ciągu barierę stanowi cena takich produktów na poziomie 200-300% w porównaniu z żywnością konwencjonalną. Polak przeznacza na żywność ekologiczną ok. 6 euro/ rok.
 
Następnie został przedstawiony system kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym nadzoru nad jednostkami certyfikującymi.
W trakcie wystąpienia zostały omówione rodzaje wymaganej dokumentacji w systemie rolnictwa ekologicznego, a także zasady produkcji żywności ekologicznej (przetwórstwo, transport, magazynowanie, znakowanie, pobieranie próbek).

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków