Wczytywanie
 

Znakowanie żywności- wyroby cukiernicze i czekoladowe” 2. „GMO w wyrobach czekoladowych i cukierniczych od strony praktycznej”

 W dniu 14 marca 2019 r. odbyło się seminarium dla Członków Polbisco w następującym zakresie tematycznym:
1. „ Znakowanie żywności- wyroby cukiernicze i czekoladowe”
2. „GMO w wyrobach czekoladowych i cukierniczych od strony praktycznej”.
Seminarium, które zgromadziło ponad 50 przedstawicieli firm członkowskich z całej Polski, otworzył Prezes Polbisco- Marek Przeździak. W I części spotkania omówione zostały następujące tematy:

  • Aktualne informacje o planowanych zmianach w przepisach krajowych  i  unijnych
  • Problematyka oznaczania kraju lub miejsca pochodzenia dla składnika podstawowego, środka spożywczego
  • Poprawne nazewnictwo środków spożywczych
  • Zasady stosowania określeń typu „produkt polski”

II część seminarium dotyczyła „GMO w wyrobach czekoladowych i cukierniczych od strony praktycznej”. W tej części omówiono:

  • Działania kontroli granicznej
  • Etykietowanie i metody analityczne oznaczania składników modyfikowanych genetycznie
  • Szczególne wymagania dla wyrobów czekoladowych i cukierniczych zawierających składniki modyfikowane genetycznie importowanych do UE z krajów trzecich
  • Certyfikaty IP dla surowców w kontekście wymogów dotyczących GMO.

W tym wystąpieniu przedstawiono rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, skierowany do Sejmu dn. 21-02-2019.
Całość spotkania odbywała się w charakterze wykładowo-dyskusyjnym.

 

 

 

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków