blog-grid

Konferencja prasowa

  • 16 lutego 2019

8 marca 2012 r. Organizacje reprezentujące konsumentów indywidualnych oraz przemysłowych użytkowników cukru: Rada Krajowa Federacji Konsumentów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Produce...

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

Walne Zebranie Polbisco

  • 16 lutego 2019

16 maja 2012 r. odbyło sie Walne Zebranie Polbisco. W czasie dorocznego spotkania zostały przedstawione dwa istotne tematy. Pani Eliza Wójcik z Agencji Rynku Rolnego przedstawiła firmom członkowskim Stowarzyszenia Branżowy Program Promocji Polskich ...

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

Forum Producentów Słodyczy i Handlu

  • 16 lutego 2019

8 listopada 2012 r. w warszawskim hotelu Marriott odbyło się Forum Producentów Słodyczy i Handlu. Organizatorem Forum był miesięcznik Wiadomosci Handlowe. Uczestnicy dyskutowali o aktualnej sytuacji, trendach, a także wyzwaniach i zagrożeniach dla...

Czytaj Więcej read-more

Walne Zebranie Członków Polbisco

  • 16 lutego 2019

28 listopada 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polbisco. Nowym Prezesem Zarządu został Marek Przeździak pełniący dotychczas funkcję Sekretarza Generalnego. Wiceprezesami zarządu pozostali: Jan Kolański (Jutrzenka Colian) i Ferdynand T...

Czytaj Więcej read-more

Walne Zebranie Członków Polbisco

  • 16 lutego 2019

15 maja 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polbisco. Podczas Zebrania przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego przedstawił założenia budowy Serwisu Informacji Handlowej, którego celem ma być wsparcie polskiej wymiany handlowej. Polbisco będz...

Czytaj Więcej read-more