blog-grid

Rynek słodyczy 2016

  • 16 lutego 2019

17 listopada 2015 r.  odbędzie się w Warszawie konferencja RYNEK SŁODYCZY 2016. Konferencja powstała z myślą o producentach i sieciach handlowych jako platformie wymiany doświadczeń i networkingu. W ramach poszczególnych paneli merytorycznych ...

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

Świątecznie o cukrze

  • 16 lutego 2019

9 grudnia 2015 r. POLBISCO wraz z Polską Federacją Producentów Żywności ZP oraz Związkiem Producentów Cukru w Polsce zorganizowały spotkanie dla mediów pt. „Świątecznie o cukrze” . Celem spotkania było przedstawienie obiektywnych ...

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

seminarium Polbisco i BZ WBK

  • 16 lutego 2019

21 kwietnia 2016 r. odbyło się wspólne seminarium Polbisco i BZ WBK nt.:  „Możliwości eksportowe dla polskich wyrobów czekoladowych i cukierniczych”. Było to kolejne przedsięwzięcie proeksportowe organizowane przez Polbisco we współpracy z...

Czytaj Więcej read-more
blog-grid

Walne Zebranie Polbisco

  • 16 lutego 2019

16 czerwca  2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polbisco Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów czekoladowych i Cukierniczych.  Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Polbisco Marek Przeździak. Pierwsza część spotkania dotycz...

Czytaj Więcej read-more