Komisje

W ramach Polbisco działają obecnie Komisje: Legislacyjna, ds. Komunikacji i Samoregulacji oraz ds. Handlu i Surowców. Członkami Komisji są przedstawiciele firm członkowskich Stowarzyszenia – specjaliści w swoich dziedzinach.

Komisja Legislacyjna

– monitorowanie  i opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i UE na wszystkich etapach prac legislacyjnych
– współpraca z instytucjami tworzącymi prawo żywnościowe na poziomie unijnym i krajowym
– interpretacja dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Komisja ds. Komunikacji i Samoregulacji

– monitorowanie i prezentacja członkom Polbisco działań podejmowanych na poziomie UE i Polski dotyczących zapobiegania otyłości
– przygotowywanie opinii i stanowisk Polbisco w kwestiach będących przedmiotem działań komisji
– wspieranie działań na rzecz rozwiązań opartych na zasadzie samoregulacji w zakresie marketingu produktów żywnościowych.

Komisja ds. Handlu i Surowców

– reforma reżimu cukrowego UE
– monitorowanie sytuacji na rynkach cukru, mleka, zbóż, kakao i działania w celu zapewnienie zrównoważonego dostępu do surowców
– działania proeksportowe
– podatek VAT na wyroby cukiernicze