O nas

POLBISCO powstało w 1996 r. i w chwili obecnej zrzesza kilkadziesiąt wiodących firm z branży. Głównym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja interesów wspólnych dla polskiego przemysłu czekoladowego, ciastkarskiego i cukierniczego w zakresie prawa, gospodarki, nauki oraz handlu.

POLBISCO jest reprezentantem jednej z największych branż z sektora spożywczego w Polsce, która:

– zatrudnia około 30 tysięcy osób
– produkuje rocznie ponad 700 tysięcy ton wyrobów
– sprzedaje produkty o wartości powyżej 12 mld PLN/rok
– eksportuje słodycze o wartości ponad 6 mld PLN/rok

Stowarzyszenie prezentuje stosownym władzom tak na poziomie krajowym jak i unijnym wspólne stanowiska firm mających ponad 80% udziału w rynku wyrobów czekoladowych, ciastkarskich i cukierniczych w Polsce.

POLBISCO w swych działaniach współpracuje z organizacjami krajowymi, a także jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Czekoladowego, Ciastkarskiego i Cukierniczego – CAOBISCO. Dzięki wypracowanej przez lata naszej działalności pozycji jesteśmy partnerem w dyskusji z organami administracji rządowej na temat spraw bezpośrednio dotyczących naszej branży i całego przemysłu spożywczego.

Polbisco, a co za tym idzie, nasi członkowie mają zapewniony stały dostęp do pełnej informacji na temat bieżących spraw ważnych dla branży oraz możliwość udziału w procesie tworzenia prawa, a także jego opiniowania. Działając wspólnie w imieniu branży mamy znacznie większe możliwości skutecznego działania.