Rozporządzenie nr 1169/2011

  • 17 stycznia 2019

13 grudnia 2014 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed ...

Czytaj Więcej blog